Mødedatoer i 2017:

  • Onsdag, den 4. januar - se referat her

  • Tirsdag, den 14. februar - se referat her

  • Tirsdag, den 21. marts - se referat her

  • Onsdag, den 19. april - se referat her

  • Tirsdag, den 23. maj - se referat her

  • Tirsdag, den 13. juni - mødet er aflyst

  • Onsdag, den 23. august - se referat her

  • Tirsdag, den 19. september - se referat her

  • Tirsdag, den 24. oktober - se referat her

  • Onsdag, den 22. november - se referat her