Advent*: Missionen Blandt Hjemløse
Missionen Blandt Hjemløse arbejder med de allermest udsatte grupper i samfundet. Hvert et bidrag til os er med til at opkvalificere arbejdet med de hjemløse og socialt udsatte.
*Advent vil sige fra og med 1. søndag i Advent til og med 23. december

Jul*: Børnesagens Fællesråd
Børnesagens Fællesråd hjælper udsatte og fattige børn og unge med basale fornødenheder som mad, receptpligtig medicin, briller, tøj, transport m.m. Inklusion af fattige børn i form af støtte til deres fritids­interesser. Sorggrupper, samtale­grupper, rådgivning og ferieaktiviteter.
*Julen vil sige fra og med juleaftensdag til og med Helligtrekonger

Januar: Det Danske Bibelselskab
Det Danske Bibelselskab samler ind til en række projekter globalt. Man hjælper verdens flygtninge, forfulgte kristne og giver Bibelen videre.

Februar: Mellemkirkeligt arbejde
Mellemkirkeligt Arbejde hjælper i disse år Det Mellemøstlige Kirkeråd med at samle de kristne i den splittede mellemøstlige region og kæmper for at forsvare kristnes minoritetsrettigheder.

Marts: Kirkens Korshær, Aalborg
Kirkens Korshær i Aalborg hjælper mennesker med sociale problemer som ensomhed, misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed. Hjælpen er et frivilligt tilbud om nærhed, varme og omsorg.

April og den årlige sogneindsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Man arbejder med katastrofe- og udviklingshjælp og med fattigdomsbekæmpelse.

Maj: KFUM og K i Danmark
KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Juni: Den Grønlandske Bibelsag
Den Grønlandske Bibelsag støtter oversættelse og udgivelse af Bibelen og bibelske børnebøger fra grundsprogene til grønlandsk.

Juli: Døvemenighederne
Døvemenighederne forkynder evangeliet for døve på dansk tegnsprog eller gennem dansk tale ledsaget af tegn. Menighederne er en del af døves sociale netværk gennem samtale­grupper, husbesøg, informations- og foredragsmøder. Og de uddeler jule­hjælp, til værdigt trængende familier. 

August: Blå Kors
Blå Kors er en kristen, social hjælpeorganisation, som hjælper udsatte mennesker bl.a. hjemløse, misbrugere og deres børn.

Høst: Lige deling mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær, Aalborg
Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Man arbejder med katastrofe- og udviklingshjælp og med fattigdomsbekæmpelse.
Kirkens Korshær i Aalborg hjælper mennesker med sociale problemer som ensomhed, misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed. Hjælpen er et frivilligt tilbud om nærhed, varme og omsorg.

September: Danmarks Kirkelige Mediecenter
Danmarks Kirkelige Mediecenter deltager i og fortsætter fornyelsen af den kristne og kirkelige, folkelige, danske tradition og kultur inden for nuværende og fremtidige tekniske medier.

Oktober: Danske Sømands- og Udlandskirker
Danske Sømands- og Udlandskirker ansætter og udsender præster til betjening af danskere, dansksindede og søfolk uden for landets grænser. På evangelisk-luthersk grund varetages kirkelig betjening og kulturelt fællesskab 48 steder i verden.

November: KFUM’s Sociale Arbejde
KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer og arbejder på at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psykisk syge, misbrugere, fattige og misbrugsramte familier samt andre, som har det svært.