Fødsel
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Skema til anmeldelse findes på www.personregistrering.dk

VIGTIGT
Faderskab / omsorgs-og ansvarserklæring
Ugifte forældre skal indgive en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID via borger.dk senest 28 dage efter barnets fødsel.

Har faderen ikke dansk personnummer, eller har I ikke NemID, kan I udfylde blanketten Omsorgs- og ansvarserklæring, som I finder på www.personregistrering.dk og aflevere den på kirkekontoret.

Hvis tidsfristen overskrides, sendes spørgsmålet om faderskab til Familieretshusets afgørelse.

Det er også muligt at sende omsorgs- og ansvarserklæringen til familieretshuset før barnets fødsel. Hvis man gør det, modtager man omsorgs- og ansvarserklæringen derfra og skal efter barnets fødsel huske at give den videre til kirkekontoret i sit bopælssogn, som er den myndighed, der registrerer faderskabet.