Mødedatoer i 2015
Tirsdag den 20. januar - referat/dagsorden
Torsdag den 26. februar – referat/dagsorden
Onsdag den 25. marts – referat/dagsorden
Torsdag den 30. april – referat/dagsorden
Tirsdag den 26. maj – referat
Mandag den 22. juni – referat
Onsdag den 26. august - referat
Tirsdag den 22. september - referat
Torsdag den 22. oktober - referat
Mandag den 16. november - referat