Legestuen

Vi er en legestue for børn i alderen 0-6 år og deres forældre, dagplejere eller andre voksne. Legestuen styres af frivillige, der står for planlægningen, de læser historier, spiller musik, sørger for indkøb/inspiration og igangsætter forskellige aktiviteter.

Alt det praktiske vedrørende legestuen som fx at lave kaffe og oprydning hjælper vi hinanden med.

Vi mødes i Hans Egedes Kirke hver onsdag kl. 9.15-11.30

Vi starter i kirken kl. 9.15, hvor vi hører historier fra Bibelen og synger sange. Bagefter går vi i kælderen, hvor vi har et stort lokale til rådighed. I kælderen laver vi forskellige aktiviteter - se aktivitetsplanen på næste side. Ca. kl. 10.30 hygger vi med medbragt madpakke/saftevand samt kaffe/the og franskbrød til de voksne. Engang imellem har vi maddag, hvor alle medbringer mad til fælles buffet. Efter fælles oprydning er der “fri leg“ og hyggemusik. Vi synger farvel kl. 11.30.

Du/I medbringer selv: Madpakke, krus og hjemmesko.

Pris:  Børn 10 kr. og voksne 25 kr. pr. måned

Kontaktpersoner:

Vi glæder os til at se jer!

Se forårsprogrammet 2024
Det trykte program ligger også tilgængelig i din kirke - lige til at tage med hjem.

   Legestuen