Formanden skriver...

Inge Kjær Andersen

 

Ånd, opgaver og samfund

Jeg har lige været til andagt, hvor vi sang en klimasalme af Hans Anker Jørgensen fra 2012. Et af versene lyder:

Gud har ingen gang på jorden,
mumler bankens chefstrateg.
Du som gik her, og som ånder
overalt – i mus og eg:
Ånd på markedets eksperter,
giv dem aktier i dit værk!
Giv os kloge studieværter!
Gør samvittigheden stærk.

Og nu tænker du måske, at følgende vil handle om klima, men nej. Hans Anker Jørgensens vers gav på fineste vis inspiration til at skrive om ånd, opgaver og det omgivende samfund.

Ånd og ledelse
I menighedsrådet tror vi på Gud og har til opgave at sikre sognets liv og vækst. Det ændrer ikke på, at der også skal være lidt chefstrateger over dele af vores arbejde – dog med ånd. Derfor har vi arbejdet på at finde en til at lede hverdagen i kirken. Vi har ansat Lise Hyldig Brønnum som ny daglig leder og ser meget frem til igen af kunne tilbyde vores ansatte nærværende daglig ledelse. Jeg ser også personligt frem til, at der igen kan blive større administrativ opbakning til menighedsrådets arbejde. Velkommen til Lise – vi ser frem til samarbejdet og håber du bliver glad for arbejdet.

Opgaven
Vi har drøftet lønkriterier og budget for det kommende år. En stor del af arbejdet med budget er også møder i provstiet, hvor fælles arbejdsområder tilrettelægges. I år har vi besluttet at udtræde af Folkekirkens Familiestøtte. Til gengæld har vi valgt, at vi også fremover vil samarbejde om vedligeholdelse af præsteboliger, så opgaven fortsat er placeret på provsti-niveau.

Det omgivende samfund og det lokale demokrati
Folkekirken er igennem årene kommet til at fylde i medierne - både på godt og ondt. Jeg savner ofte ”kloge studieværter”, der kan formidle større kendskab og viden i den offentlige debat. Ofte ender det med at være ”det dumme menighedsråd”, der er skyld i al ulykke. Jeg skal ikke evaluere vores menighedsråd, det må være op til dig/jer som medlemmer af menigheden, men jeg kan med sikkerhed sige ”vi gør vores allerbedste – med stærk samvittighed”. Jeg oplever, at vi har et godt samspil – hvor vi gør hinanden bedre. Det håber jeg, at I også mærker.

Jeg vil bede jer overveje, om I har lyst til at deltage i menighedsrådsarbejdet. Der er valg til menighedsrådet i 2024 – og der er ledige pladser.

At blive en del af vores menighedsråd giver en unik mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab, der tager ansvar for vores kirkes liv – og det giver masser af nye kompetencer og erfaringer