Formanden skriver...

Inge Kjær Andersen

 

Tilbageblik - og et kig frem mod sommer

Varmen vender så små tilbage efter en kold vinter med masser af sne. Foråret er her og varsler, at snart kommer sommeren. 2024 har allerede sat sig spor – og vil fortsætte med at gøre det. Her vil jeg blot nævne to store landsdækkende begivenheder:
• Folkekirken har populært sagt fået nyt ”overhoved” i Kong Frederik
• Folkekirken har fået en stor kortlægning af arbejdsmiljøet

Dermed kom folkekirken allerede fra årets start på pressedagsordenen. Endnu en stor begivenhed venter forude - menighedsrådsvalget i alle landets sogne. Det trækker forhåbentlig også pressens og folkets opmærksomhed.

Ser vi lokalt tilbage i sognet, var december som altid en travl og glædelig måned. Jeg vil særligt fremhæve, at der blev uddelt julehjælp alle de 75 familier, der havde søgt. En stor tak til alle, der bidrog med økonomisk og/eller praktisk hjælp.

Vores nye daglige leder er stadig ny, men vi er allerede på flere fronter godt i gang med at få samlet op på administrative hængepartier. Der kommer mere struktur på vores arbejde med budgetter og vores bogføring bliver mere elektronisk. Med en daglig leder i huset har vi igen fået en arbejdsmiljøgruppe, som består af daglig leder og en medarbejder. Sammen skal de arbejde for at skabe trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

Provstiets fælles præst for unge med herlige behov, som Benny Vindelev selv beskriver stillingen, er på vej på pension. Mange af os husker nok Benny som vores sognepræst i Hans Egedes Kirke gennem 23 år. En del af stillingen har været at konfirmere unge med autisme – og Benny har derfor gennem alle årene haft sin gang i vores kirke. Jeg vil gerne takke Benny for den store indsats på området for unge med herlige behov. Han har virkelig gjort folkekirken ære ved at sikre, at vi har taget ansvar på dette område. Der skal i 2024 opslås en ny stilling. Den gode nyhed for vores sogn er, at provsten har tilbudt, at stillingen bliver forankret i Hans Egedes Kirke. Det betyder, at vi får en ny præst, der med 25 procent skal være sognepræst ved os. Det ser jeg meget frem til.

Hvad vi ellers arbejder med i menighedsrådet, kan du høre mere om den 14. maj, kl. 17, hvor vi afholder menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådsvalget. Jeg håber mange af jer vil komme – og I kan trygt komme denne aften, selve valget afholdes først efter sommerferien.