Vielse og kirkelig velsignelse

Ved aftale om vielse i kirken kontaktes kirkekontoret eller en af sognets præster.

Ægteskabserklæring indgives på www.borger.dk, og prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret. Den pågældende præst kontakter jer med henblik på en samtale inden vielsen.

For at blive viet i kirken skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken.

Hvis man er borgerligt viet og ønsker kirkelig velsignelse, henvender man sig ligeledes til kirkekontoret eller en præst.