Medlemmer

Hans Egedes Sogns menighedsråd

Inge Kjær Andersen (formand)
Sofieholm 5
9270 Klarup

Nadine Svane (næstformand, underskriftsberettiget)
Thulevej 30, 4. t.v.
9210 Aalborg SØ

Søren Dalsgaard (kbf. sognepræst)
Mylius Erichsens Vej 110
9210 Aalborg SØ

Annette Elmbæk Kassow (sognepræst)
Splinten 16
9260 Gistrup

Allan Størner (kasserer)
Vodskov Byvej 26 B
9310 Vodskov

Søren Ulrik (kontaktperson)
Th. V. Gardes Vej 10
9210 Aalborg SØ

Emilie Drejer Larsen
Metisvej 37
9210 Aalborg SØ

Mette Brincker Christensen
Lektorvej 42
9000 Aalborg

Claus Stig Juul
Thulevej 16, st.t.h.
9210 Aalborg SØ

Kenneth Timmermann
Grønlands Torv 7, 15 t.v.
9210 Aalborg SØ


Kirkeværge
Jens Ove Andersen


Byggesagkyndig
Erik Sørensen