Frivillig i Hans Egedes Kirke

Melder du dig som frivillig i Hans Egedes Kirke, er du med i fællesskabet omkring kirkens liv og aktiviteter. Du samarbejder med præster og kirkens ansatte og kan melde dig til forskellige frivilligopgaver.

Nogle af de frivillige har sagt:

  • ”Jeg er glad for, at jeg har meldt mig. Det er både hyggeligt og givende at være frivillig, vi griner sammen, og vi kan tale om alvorlige ting.”
  • ”Kirken betyder noget for mig, den er en vigtig institution.”
  • ”Det har gjort, at jeg lærte nogen at kende, og så lærte jeg sproget.” (Nydansker)
  • ”Jeg vil gerne være noget for andre, og jeg føler, at jeg stadig kan gøre noget. Det giver mig noget. Jeg holder mig frisk og får gå-på-mod.”
  • ”Det er hyggeligt.”
  • ”Jeg gør noget, som er til glæde for andre.”
  • ”Kirken giver så meget. Som frivillig får jeg givet noget tilbage.”
  • ”Det giver venskab og nærhed, og jeg lærer folk at kende – også de stille. Det giver også fællesskab med de ansatte.”
  • ”Jeg har meldt mig som tekstlæser til gudstjenesten. Man kommer til at deltage i og opleve gudstjenesten anderledes, når man selv har medvirket, og når man f.eks. har siddet og forberedt sig sammen med præsten.”

Frivilligopgaver i Hans Egedes Kirke – små og store opgaver

  • Nye frivilligopgaver på vej!
  • Hjælpe med praktiske opgaver, f.eks. servere mad, lave kaffe, dække bord, rydde op efter spisning og aktiviteter i kirken
  • Cafévært, dvs. stå for det praktiske og tage godt imod gæster i kirkens café onsdag formiddag
  • Kaffevært i forbindelse med gudstjenesten om søndagen, dvs. servere kaffe efter gudstjenesten og fage godt imod dem, der deltager
  • Være læser i søndagens gudstjeneste, læse en tekst eller en bøn
  • ”Børnekirke” i forbindelse med søndagens gudstjeneste, dvs. sørge for børnepasning, mens der er prædiken
  • Indsamler ved den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (en søndag i marts)
  • Konfirmandvært, som mødes med konfirmanderne nogle gange og stiller sig til rådighed for en samtale om kirke og tro
  • Være med i udvalgsarbejde i kirken, hvor der planlægges aktiviteter og gudstjenester
  • Deltage som frivillig i Folkekirkens børne- og ungdomsarbejde (henvendelse til Legestuen, MOK-klubben)
  • Deltage i menighedsrådsarbejde

Har du lyst til at være frivillig eller vil du gerne høre mere om at være frivillig i Hans Egedes Kirke, så skal du kontakte kirke- og kulturmedarbejder Margrethe Joest Møller, tlf. 24 90 58 11, margrethe@hansegede.dk.

 

Diakoni- og frivilligudvalg ved Hans Egedes Kirke:
Lars Thomsen, tlf. 41 19 69 19
Petrine Holm Steffensen, tlf. 60 15 66 26
Sognepræst Annette Kassow, tlf. 20 51 59 20
Kirke- og kulturmedarbejder Margrethe Joest Møller, tlf. 24 90 58 11