Vision

Hans Egedes Kirke vil som kirken på torvet være:

En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab,
hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum.

Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg.