– at være med i fællesskabet omkring kirkens liv og aktiviteter

      – i samarbejde med præster og kirkens ansatte

      – forskellige frivilligopgaver, man kan melde sig til
 

Nogle af de frivillige har sagt:

”Jeg er glad for, at jeg har meldt mig. Det er både hyggeligt og givende at være frivillig, vi griner sammen, og vi kan tale om alvorlige ting.”

”Kirken betyder noget for mig, den er en vigtig institution.”

”Det har gjort, at jeg lærte nogen at kende, og så lærte jeg sproget.” (Nydansker)

”Jeg vil gerne være noget for andre, og jeg føler, at jeg stadig kan gøre noget. Det giver mig noget. Jeg holder mig frisk og får gå-på-mod.”

”Det er hyggeligt.”

”Jeg gør noget, som er til glæde for andre.”

”Kirken giver så meget. Som frivillig får jeg givet noget tilbage.”

”Det giver venskab og nærhed, og jeg lærer folk at kende – også de stille. Det giver også fællesskab med de ansatte.”

”Jeg har meldt mig som tekstlæser til gudstjenesten. Man kommer til at deltage i og opleve gudstjenesten anderledes, når man selv har medvirket, og når man f.eks. har siddet og forberedt sig sammen med præsten.”


Frivilligopgaver i Hans Egedes Kirke – små og store opgaver

– nye frivilligopgaver på vej!

– hjælpe med praktiske opgaver, f.eks. servere mad, lave kaffe, dække bord, rydde op efter spisning og aktiviteter i kirken

– cafévært, dvs. stå for det praktiske og tage godt imod gæster i kirkens café onsdag formiddag

– kaffevært i forbindelse med gudstjenesten om søndagen, dvs. servere kaffe efter gudstjenesten og
   tage godt imod dem, der deltager

– være læser i søndagens gudstjeneste, læse en tekst eller en bøn

– ”børnekirke” i forbindelse med søndagens gudstjeneste, dvs. sørge for børnepasning, mens der er prædiken

– indsamler ved den årlige sogneindsamling en søndag i marts til Folkekirkens Nødhjælp

– konfirmandvært, som mødes med konfirmanderne nogle gange og stiller sig til rådighed for en samtale om kirke og tro

– være med i udvalgsarbejde i kirken, hvor der planlægges aktiviteter og gudstjenester

– deltage som frivillig i Folkekirkens børne- og ungdomsarbejde (henvendelse til Legestuen, MOK-klubben)

– deltage i menighedsrådsarbejde

 

Venlig hilsen Frivillig- og diakoniudvalget ved Hans Egedes Kirke

   Lars Thomsen (tlf.41 19 69 19)

   Petrine Holm Steffensen (tlf. 60 15 66 26)

   Annette Kassow (tlf. 20 51 59 20)

   Margrethe Joest Møller (tlf. 24 90 58 11)

 

Det er også en mulighed at kontakte kirke- og kulturmedarbejder Margrethe Møller (margrethe@hansegede.dk) hvis man ønsker at være frivillig.

   Vi glæder os til at høre fra dig!