Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Formanden skriver...

Inge Kjær Andersen

Temaet for det aktuelle kirkeblad er skaberværket - og for mig leder det tankerne hen på overlevelse - på at bevare og udvikle - i hvert fald, når jeg samtidig tænker på arbejdet i menighedsrådet. 


I folkekirken tales for tiden meget om den grønne omstilling - og her er vi godt med i vores provsti, Budolfi. Vi har allerede i flere år haft fokus på eksempelvis energioptimering i kirker og præsteboliger, men der kan altid gøres mere, det skal blot ske i samklang med vores kerneopgaver. 


Budget og svære valg 
Arbejdet følger et årshjul, hvor foråret altid betyder opstart at arbejdet med budget - og dermed også drøftelser om, hvad der skal prioriteres - skal der afsættes penge til nye ting betyder det oftest at der skal skæres ned et andet sted. En drøftelse, der også påvirkes af det omgivende samfund - stigende elpriser, stigende fødevarepriser mv. En af de ting som vi vælger at prioritere, er et nyt lydanlæg til kirken og penge til fejring af vores 50 års jubilæum næste år. 


Ny daglig leder 
Jette Højris startede 2. maj som kordegn og daglig leder. En dag menighedsrådet og medarbejderne har set frem til.  Jette kommer fra en stilling i Frederikshavn Kommune, er i gang med lederuddannelse og har prøvet at være medlem af et menighedsråd. Jeg håber I alle vil tage godt imod Jette. Jeg vil gerne sige en stor tak til de øvrige ansatte og vores kontaktperson Søren Ulrik, som i perioden, hvor vi har manglet en kordegn/daglig leder, har løftet mange ekstra opgaver.

 
Inspiration 
Dialog og samtaler giver inspiration. Derfor er jeg også glad for at vi fik holdt menighedsmøde, hvor vi fik bud fra jer i menigheden på hvad I synes er vigtigt. Ligeledes var vi tre der deltog i stiftets menighedsrådsdag i maj - ligesom vi var to, som deltog i Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde. Det gavner arbejdet i menighedsrådet - og derfor skal I også huske altid at dele jeres tanker om livet i og omkring Hans Egedes Kirke med os i menighedsrådet.