Vand og kirke 


Vand er livsvigtigt! Vi svømmer i det, før vi bliver født. Vand bliver symbolet på livets største gave udover livet, nemlig dåben. Vi drikker det, dyr og planter lever af det. Vi leger i det, vi bader, vi svømmer. Når det regner, er følelserne typisk lidt mere blandede – både for meget og for lidt så er nogen utilfredse. Selv i dåben er der forskel på, hvordan det enkelte barn modtager tre håndfulde vand, en gave man oftest først senere i livet sætter pris på. Sådan er det ofte også med gudstjenesten – men den kan ændres og tilpasses, hvis vi ønsker det. Det handler om, hvordan vi vil være kirke. 


Efteråret – der blev en genstart 

Menighedsrådet er for alvor kommet i arbejdstøjet på mere normale vilkår. Arbejdet i de forskellige udvalg er startet op igen, og vi deltager i eksterne møder som eksempelvis budgetsamråd, hvor økonomien for kirkerne i hele provstiet drøftes. Til næste år kan vi se frem til at modtage lidt flere midler til det lokale arbejde. Det betyder at vi undgår større besparelser og får mulighed for at prioritere forskellige indsatser. På den vis kan økonomi skabe liv ligesom vand, det kræver dog bevidste handlinger. Vi har besluttet i menighedsrådet, at vi vil bruge tid på at drøfte kirkens vision, og hvordan vi sammen som råd opfatter visionen og tænker, at vi kan bidrage til, at den indfries. En drøftelse, som det også er vigtigt at menigheden inddrages i – og helst også dem, der ikke kommer ofte i kirken. 


Valg til provstiudvalg og stiftsråd 

Udover valg af ny biskop over Aalborg Stift var der også valg til provstiudvalget og stiftsrådet – valg, der afholdes fast hvert 4 år. Allan Størner fra vores menighedsråd stillede op og blev valgt til provstiudvalget. Tillykke med valget og god arbejdslyst. Og så ser vi frem til, at den nye biskop indsættes midt december. De mange valg har været en god mulighed for at drøfte i en bred offentlighed, hvordan vi skal være kirke og internt drøfte, hvad er der vigtigt ved at være kirke lokalt. 


Ny kirketjener

Vores kirketjener, Jesper, har desværre sagt op, da han har fået job tættere på sin bopæl i Hjørring – tak for den korte, men gode tid og de bedste ønsker for fremtiden. Velkommen til vores nye kirketjener, Vibeke Olesen, som tiltrådte den 11. november. 


Glædelig jul og godt nytår