Nærmeste pårørende sender selv eller gennem en bedemand en anmodning om begravelse eller bisættelse med NemID via www.borger.dk
Tidspunktet for bisættelsen eller begravelsen aftales (typisk v.h.a. en bedemand) med kirkekontoret.

De pårørende kontaktes af præsten for at træffe aftale om samtale.

Begravelse

Oplysninger om kirkegård m.v. kan findes på borger.dk