Hans Egedes Sogns menighedsråd

Inge Kjær Andersen (formand)
Sofieholm 5
9270  Klarup
 
Nadine Svane (næstformand, underskrifteberettiget)
Thulevej 30, 4. t.v.
9210 Aalborg SØ
 
Allan Størner (kasserer)
Vodskov Byvej 26 B
9310 Vodskov
 
Søren Ulrik (kontaktperson)
Th. V. Gardes Vej 10
9210 Aalborg SØ
 
Emilie Drejer Larsen
Hellevangen 95, 2. t.v.
9210 Aalborg SØ
 
Jørn Brandstrup Mathiasen
Stenbjergvej 102
9220 Aalborg Øst
 
Mette Brincker Christensen
Lektorvej 42
9000 Aalborg
 
Claus Stig Juul
Thulevej 16, st.t.h.
9210 Aalborg SØ
 
Kenneth Timmermann
Grønlands Torv 7, 15 t.v.
9210 Aalborg SØ
 
Kirkeværge
Jens Ove Andersen

Byggesagkyndig
Erik Sørensen
 
Fødte medlemmer:
Søren Dalsgaard (kbf. sognepræst)
Mylius Erichsens Vej 110
9210 Aalborg SØ
 
Annette Elmbæk Kassow (sognepræst)
Splinten 16
9260 Gistrup